Veelgestelde Vragen

 

Voor nieuwbouw en/of bestaande woningen?

Een warmtepomp is aangewezen bij nieuwbouwwoningen maar kan ook toegepast worden bij goed geïsoleerde verbouwingen.

Een geothermische warmtepomp rendeert optimaal bij een laagwarmte afgiftesysteem (35-45°C)  zoals vloerverwarming of overgedimensioneerde radiatoren. Zulke afgiftesystemen renderen op hun beurt het beste bij goed geïsoleerde woningen.

 

Kan ik ook koelen met een warmtepomp?

In de zomer kan je de werking van de geothermische warmtepomp omkeren en de aarde gaan gebruiken als koudebron.

In tegenstelling tot een airconditioning is dit een zeer goedkope manier van koelen aangezien de compressor van je warmtepomp hiervoor niet hoeft te werken (enkel de circulatiepomp, waarvan het energiegebruik minimaal is). Met deze manier van koelen kan je binnen makkelijk tot 5°C onder de buitentemperatuur blijven.

 

Dien ik een milieuvergunning aan te vragen?

Sinds oktober 2014 zijn geothermische boringen (gesloten systemen) niet langer meldings-of vergunningsplichtig wanneer de diepte beperkt blijft tot maximaal het dieptecriterium.

Op https://www.dov.vlaanderen.be/rubriek55/  kan u zelf het dieptecrierium checken. Wanneer de boring “niet-ingedeeld” is hoeft u als opdrachtgever niets te doen en gebeurt de kennisgeving aan de bevoegde instanties rechtstreeks door NRGeo. Wanneer er echter een vergunningsplicht klasse 2 van toepassing is dient deze door u aangevraagd te worden (bij het gemeentebestuur). NRGeo helpt u graag verder met het verstrekken van verder gegevens.

Welke subsidies kan ik krijgen?

Ook onze overheid gelooft sterk in geothermie. Ondanks de afschaffing van andere premies zijn hiervoor nog steeds erg veel premies te verkijgen.

Een overzicht:

  1. Premie van uw netbeheerder voor installatie van warmtepomp in een bestaande woning

Uw netbeheerder geeft een premie voor de plaatsing van een warmtepomp in bestaande woningen die zijn aangesloten op het distributienet voor 1 januari 2006.

De premie wordt als volgt berekend :

  • elektrische warmtepompen : 270 euro x ((0,87 x COP) - 2,5) x het nominaal elektrisch compressorvermogen bij verwarmen uitgedrukt in kWatt en vervolgens beperkt tot 1700 euro ;
  • gaswarmtepompen : 270 euro x ((0,87 x COP) - 1) x het geïnstalleerd gasvermogen uitgedrukt in kWatt en vervolgens beperkt tot 1700 euro.

Zowel de hoogte van de premie als het maximum van de premie worden verdubbeld als de plaatsing van de warmtepomp het gevolg is van de volledige vervanging van de bestaande elektrische weerstandsverwarming, indien het betreffende gebouw al voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van het uitsluitend nachttarief.

  1. Premie(s) van uw gemeente voor nieuwbouw en/of renovaties

Sommige gemeentes geven nog een extra premie voor de installatie van een warmtepomp. Contacteer uw gemeente of bezoek www.energiesparen.be om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt. 

  1. Premie van de fiscus voor energiebesparende investeringen

Ook de federale overheid heeft een aantal initiatieven genomen om energiebesparende investeringen aan te moedigen. Zo kan u van BTW-tarief van 6% genieten indien u in uw bestaande woning (ouder dan 5 jaar) een nieuwe warmtepomp laat plaatsen.

  1. Subsidies voor E-peilen of lage-energie-woningen

Aangezien de installatie van een warmtepomp een postieve invloed heeft op het E-peil van uw woning(tot 30 punten winst bij een geothermische warmtepomp!) kan het zijn dat u nog bijkomende subsidies kan aanvragen.

  • Uw netbeheerder geeft subsidies voor nieuwbouwwoningen met een  E-peil lager dan 50 (vanaf 2013)
  • De Vlaamse overheid geeft tot 100% korting op uw onroerende voorheffing indien uw woning een E-peil heeft van max E30 en dit gedurende minimum 5 jaar. (50% korting bij E40)
  • Groene leningen

De installatie van een warmtepomp kan gefinancierd worden met behulp van een groene lening van de federale overheid.