Inbrengen van warmtewisselaars

 

 

Nadat een boring van ongeveer 15 cm diameter is uitgevoerd worden de aardsondes in het boorgat gelaten.

NRGeo werkt met dubbele U-Sondes of enkele Turbo-sondes om zo het rendement van elke boorgat te optimaliseren (25% rendementstoename tov enkele gladde U-sondes).

Daarna wordt het boorgat afgedicht met thermisch grout om de warmteoverdracht met de aarde te optimaliseren en om te vermijden dat verschillende watervoerende lagen gecontamineerd worden.

Tot slot worden de verschillende aardsondes volgens het Tichelmann principe of met collectoren met elkaar verbonden en geleid naar de plaats waar de warmtepomp geïnstalleerd staat.