Geothermische boringen

 

NRGeo werkt met Fraste MLMAX boormachines.

De MLMAX is een krachtige spoelboormachine die tot 100 meter diep kan boren. Deze machine is erg compact (1,7m breedte) wat ons toelaat om ook te werken in achtertuinen die enkel bereikbaar zijn langs smalle opritten.

Op de werf worden de locaties uitgezet waar de boorputten moeten komen en dan begint men met het graven van de spoelvijver of het plaatsen van een spoelbak. Deze vijver of bak is nodig om voldoende water te hebben tijdens het roterend spoelboren.

Het boren gebeurt met een boorbeitel die door een boorstang wordt rondgedraaid. De beitel woelt de grond los. Met behulp van een boorspoeling die naar de bodem van het boorgat word gepompt spoelen we het losgemaakte boorgruis bij de beitel weg en wordt het omhoog gevoerd. Hierbij maken we gebruik van een holle boorstang waar de boorvloeistof doorheen stroomt. Door de annulaire ruimte tussen de boorstang en het boorgatwand stroomt de boorspoeling met het gruis terug naar boven. Het mengsel van boorspoeling en boorgruis wordt gescheiden in de spoelvijver.