Warmtepompen

 

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp kan warmte op relatief lage temperatuur benutten voor toepassingen op hogere temperatuur.

Ze kan warmte uit de omgeving (lucht, water of bodem) op voldoende hoge temperatuur brengen voor de verwarming van woningen en sanitair warm water. De hoeveelheid energie die ze hiervoor gebruikt is laag in vergelijking met de opbrengst. 65 % à 80 % van de door de warmtepomp geleverde energie wordt gewonnen uit de omgeving (Coefficient Of Performance(COP) of ‘winstfactor’).

Zo zal een warmtepompinstallatie minder energie verbruiken dan een klassiek verwarmingssysteem. Ook de CO2-uitstoot is beduidend lager.

Hoe werkt een warmtepomp ?

Een warmtepomp is een installatie waarin een geschikte werkvloeistof (bv. freon) verdampt wordt door warmte uit de omgeving (lucht, water, bodem).

Met behulp van bijkomende energie wordt de verdampte werkvloeistof samengedrukt en op een hogere temperatuur gebracht. Eénmaal op hogere druk en temperatuur wordt de warmte afgegeven aan het verwarmingssysteem (woningverwarming, sanitair warm water). De warmtepomp pompt dus warmte van een laag naar een hoog temperatuursniveau. Afhankelijk van welke soort bijkomende energie kunnen warmtepompen onderverdeeld worden in compressiewarmtepompen (arbeidsgedreven) en sorptiewarmtepompen (warmtegedreven).

-Compressiewarmtepompen staan technologisch het verst en zijn daarom ook het meest verspreid. Deze werken net zoals een koelkast, maar in de omgekeerde richting (verwarmen in plaats van koelen).

De druk- en temperatuursverhoging van de verdampte werkvloeistof wordt gerealiseerd door een mechanische compressor, meestal elektrisch aangedreven. In principe kunnen compressiewarmtepompen ook met aardgas, diesel of biogas aangedreven worden. Voor de aandrijving van de compressor wordt dan een verbrandingsmotor gebruikt.

-Sorptiewarmtepompen werken volgens een fysisch-chemisch proces waarbij de verdampte werkvloeistof door een andere vloeistof wordt opgenomen (absorptie). Daarbij komt warmte vrij. Om de stoffen opnieuw te scheiden is bijkomende warmte nodig. Deze bijkomende warmte is meestal afkomstig van een aardgasbrander (gasabsorptie-warmtepomp).