Wat is geothermie?

 

Onze aardbol is een onuitputtelijke bron van energie. De zon verwarmt onze atmosfeer en de bovenste laag van de aardkorst. De jaarlijkse hoeveelheid zoninstraling komt overeen met 50 keer het totale energiegebruik. Het is die aardwarmte (warmtebron) die met behulp van een warmtepomp kan aangewend worden voor het verwarmen (en koelen) van gebouwen.

De temperatuur van de aarde in onze omgeving is constant vanaf 10 meter diepte en bedraagt ongeveer 10 à 12°C. Om deze gratis warmte te kunnen gebruiken hebt u warmtewisselaars nodig. 

Deze kunnen op drie manieren  geïnstalleerd worden.

  • Vertikaal gesloten systeem
  • Horizontaal gesloten systeem
  • Vertikaal open systeem