Geothermische systemen

 

Verticaal gesloten systeem

Een verticale grondwarmtewisselaar bestaat uit aardsondes (buisjes gevuld met glycol antivries vloeistof) die met een boormachine diep (tot 100m) en verticaal in de grond worden gebracht. Aangezien de temperatuur op deze dieptes constant is, halen deze systemen een zeer hoog rendement. Een bijkomend voordeel is dat dit systeem erg weinig grondoppervlakte in beslag neemt. NRGeo is specialist in deze oplossingen en staat u bij in gans het proces.

Horizontaal gesloten systeem

Bij een horizontaal gesloten systeem worden aardsondes ondiep (1 à 2m) en horizontaal in de grond begraven om zo de warmte van de bodem te kunnen onttrekken.  Aangezien de eerste meters onder het aardoppervlak nog sterk onderhevig zijn  aan seizoensschommelingen is dit syteem minder rendabel. Verder hebt u ook erg veel plaats nodig om dit systeem te kunnen aanleggen (ong. 500 m² voor een doorsnee woning).

Open systeem

Bij open systemen wordt het grondwater of oppervlaktewater rechtstreeks gebruikt als warmtewisselaar. Deze systemen zijn erg rendabel, maar niet overal toepasbaar en onderhevig aan strenge reglementering.